CRM - Quản lý khách hàng

Cập nhật - mở rộng - kết nối

 

 

Odoo CMS - a big picture

c d  báo chính xác

Dùng những dữ liệu biết nói để ra quyết định tốt hơn 

 

Có được những thông tin bạn cần để ra những quyết định sáng suốt hơn.


Thiết kế bảng thông tin tuỳ chỉnh để có một cái nhìn toàn cảnh tức thì về tình hình kinh doanh.


Đào sâu hơn với các biểu đồ và báo cáo theo thời gian thực, cái mà ai cũng có thể tạo và chia sẻ.

 
 
Odoo image and text block

Làm nhiều hơn với thời gian ít hơn.

Công cụ tuyệt vời = Rạng ngời vui vẻ


Các hoạt động dựa trên kịch bản bán hàng như gọi điện, hẹn gặp, gửi mail và báo giá.

Có được tất cả các thông tin bạn cần trực tiếp từ các cơ hội bán hàng như các trang web được hiển thị, các mail đã xem,.. 

Thông tin tổng quan theo thời gian thực

Dễ dàng xem lại các kết quả đã thực hiện và các hoạt động sắp đến.
Biết chính xác bạn cần thực hiện như thế nào để đạt được các mục tiêu mỗi tháng.


Tổ chức các công việc của bạn dựa trên các hoạt động sắp tới đã được lên kế hoạch

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Luôn kết nối với khách hàng của bạn

Nhắn tin theo thời gian thực để gia tăng thêm sự hợp tác.Có cái nhìn tổng quan nhanh về những gì đang xảy ra trong đội nhóm làm việc.


Thấy được đồng nghiệp đang gọi điện hay gửi báo giá. Chia sẻ ý tưởng hay các file làm


việc theo thời gian thực và vẫn theo dõi được những việc đã lỡ khi bạn ra ngoài.

Tương thích hoàn toàn với các phần mềm khác

Tương tác - kết nối - đồng bộ

Quản lý bán hàng

Xuất hoá đơn bán hàng, hoá đơn mua hàng chỉ bằng 01 click chuột và theo dõi thanh toán.

Chữ ký số

Tự động hoá việc ký tá cho các hợp đồng.

Xuất hoá đơn

Chuyển đổi các báo giá thành các hoá đơn được trình bày chuyên nghiệp chỉ bằng 01 click chuột.

Gửi mail hàng loạt

Gửi đùng thông điệp đến từng khách hàng tiềm năng, các cơ hộội bán hàng.