MES

Hệ thống điều hành nhà máy

Kết nối và đồng bộ giữa phần cứng và phần mềm, MES giúp cho việc sản xuất hoàn thiện và tối ưu hơn, mang lại hiệu quả cao nhất từ việc tăng năng suất và giảm thiểu chi phí cho nhà máy.

Odoo image and text block

Thu thập dữ liệu

 • Kết nối với các máy móc, thiết bị: thu thập các dữ liệu và thông số kỹ thuật. Thu thập định kỳ, kết nối với thông báo công việc, bảo trì dự phòng và các nhắc nhở. Thu thập tình trạng máy móc. Cập nhật các chương trình điều khiển trung tâm, hoặc các thông số thiết lập vào/ trên máy móc vận hành. Tải xuống các thay đổi của nghi thức kết nối.

 • Đưa các thông số kỹ thuật vào hệ thống MES: duy trì lịch sử dữ liệu, các thông số kỹ thuật.Thể hiện các xu hướng qua biểu đồ. Thông tin trực quan. Hỗ trợ các thiết bị sản xuất đầu cuối. Kết nối với bộ điều quy trình xử lý sản xuất.

 • Hỗ trợ các phương pháp tương tác thông qua các loại thiết bị: các thiết bị ngoại vi, máy bơm khuôn đúc. Các loại máy CNC, máy nghiền, máy phay, máy cắt.

Theo dõi các công việc đang được xử lý

 • Hiển thị trực tuyến các công việc đang được xử lý trên hệ thống ERP.

 • Liệt kê các hoạt động truy cập, hiển thị liên tục.

 • Phân loại các kê hoạch thực hiện.

 • Dự tính trước các công việc chuẩn bị và hoàn thiện cho hoạt động sản xuất tiếp theo.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Điều khiển quy trình sản xuất.

 • Sử dụng các thiết bị sản xuất đầu cuối.

 • Quản lý, hướng dẫn nhân viên vận hành trên các hoạt động sản xuất.

 • Tài liệu điện tử, sản xuất nói không với giấy tờ.

 • Nhiều lợi ích từ việc hiển thị trực tiếp thông tin công việc trên máy sản xuất.

 • Bảng thông tin và danh sách phân công.

KPI - Chỉ số đo lường thực hiện

 • OEE - Hiệu suất tổng thể các trang thiết bị.

 • Các mốc thời gian thực hiện.

 • BGE - Cây phả hệ theo các đơn hàng

 • Theo dõi nhân viên: thời gian dừng máy, chất lượng, kết quả thực hiện.

 • Đánh giá vòng đời máy.

 • Theo dõi các công việc đang được xử lý.

 • Các báo cáo.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Bảng hiển thị sản xuất.

Thông tin hiển thị trên các màn hình.

Truy xuất trực tiếp từ trang hiển thị.


Quản lý bảo trì.

Đảm bảo quản lý bảo trì theo các tiêu chuẩn tự động.

Theo dõi việc tuân thủ các quy trình bảo trì.

Kết nối với máy để thu thập tự động số giờ đã hoạt động,  

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Lập kế hoạch, hoạch định chuyên sâu.